Szkolenia dla fizjoterapeutów

Badanie i leczenie kręgosłupa lędźwiowego w fizjoterapii i treningu personalnym.

Szkolenie adresowane jest do fizjoterapeutów oraz trenerów personalnych. Podczas szkolenia omówiona jest szczegółowa diagnostyka funkcjonalna i różnicowa miednicy oraz odcinka lędźwiowego. Terapia obejmuję różnorodne techniki mięśniowo-powięziowe, pracę na dysbalansie mięśniowym oraz ćwiczenia stabilizacyjne

Szkolenie jednodniowe: 7h
Ilość osób: 10-12
Cena: 200zł
Zapisy: szkolenia@arek-kosc.pl
Termin: